Kommunikation

Thought Leadership

Målet med Thought Leadership Communication er at positionere sig som den foretrukne leverandør af produkter og ydelser, og førende på virksomhedens strategisk vigtigste områder. For at lykkes med dette skal man først og fremmest være synlig. Dernæst skal man sikre, at man er troværdig, og endelig skal man opbygge tillid til sine stakeholdere.

De fleste markedsledere og virksomheder, der opfattes som førende på sine kerneområder ved, at deres position afhænger af synlighed, tillid og troværdighed. Udover høj kvalitet i virksomhedens produkter og ydelser, så kræver det også en målrettet kommunikationsstrategi.

Stakeholder Communication

Stakeholder Communication refererer til, at man har en regelmæssig udveksling af information mellem virksomheden og dens interessenter. Mange virksomheder ved, at det er afgørende at kommunikere til alle stakeholdere, hvis man vil udvikle og styrke sin position.

Hvis man vil etablere en effektiv og målrettet stakeholder communication skal man allerførst kende sine stakeholdere og ikke mindst også deres behov, ønsker, mål, motiver og holdninger.

Megatrends & Awareness Communication

Globale megatrends har i stigende grad indflydelse på mange virksomheders dagligdag. Både globale selskaber og mere nationalt funderede virksomheder skal i stigende grad integrere globale megatrends i både sin forretningsstrategi og i sin kommunikation til stakeholdere.

FN’s Verdensmål har været stærkt medvirkende til at øge fokus på en bæredygtighed fremtid. Markedsledere over hele verden har taget disse mål til sig, og man taler om, at vi skal vænne os til flere valutaer end blot økonomi. Er man ikke allerede i fuld gang med at tilpasse sig den nye virkelighed, vil kunder, samarbejdspartnere og leverandører snart begynde at stille krav om, at man forholder sig til netop disse.

Thought Leadership er ikke for alle
– er det noget for jer?

Er I klar til at dele ud af jeres viden og erfaringer til kunderne? Tror I på, at videndeling kan være med til at løfte jeres virksomhed og styrke konkurrenceevnen? Eller holder I helst på alle hemmelighederne. Tag en snak med os og få en afklaring på, om Thought Leadership er noget for jer.